Otevřít menu

Na úvodní stranu Obecní knihovna Skoronice

Návštěv :
Celkem : 9428
Týden : 27
Dnes : 0

HISTORIE II.


Úryvky z obecní kroniky


Rok 1998


Od měsíce září do konce listopadu probíhala rekonstrukce nejstaršího domku v obci, který se nachází na Kanále a má čp. 56. Obec domek vykoupila od skoronského rodáka Jaroslava Svobody z Dubňan, který jej zdědil po své matce Anně, nar. 1906. Jejím přáním bylo, aby se v domečku vybudovalo muzeum, které by sloužilo jako památka příštím generacím. Zastupitelstvo obce na svém zasedání v lednu rozhodlo, že zde bude umístěna v levé části domu /bývalé hospodářské stavení a komora/ knihovna a v pravé polovině zůstane zachována kuchyně a tzv. "izba". Občané - převážně starší - tuto možnost vítají. Nechce se jim "šlapat" schody do mezipatra budovy bývalé školy.

Rekonstrukci domku čp.56 podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj z dotace Programu obnovy venkova.


Rok 2001


V neděli 13. května blahopřáli zástupci Obecního úřadu dlouholeté knihovnici Ludmile Hudcové, která oslavila šedesáté narozeniny. Knihy "půjčuje" už od roku 1967 a s jejími službami jsou čtenáři spokojeni.

V pátek 6. července bylo v odpoledních hodinách slavnostně otevřeno místní muzeum a knihovna v budově čp. 56, na Kanále. "Pásku přestřihl" nejstarší muž skoronské obce - 87-letý Jakub Lev - který je zároveň nejstarším divadelníkem i hasičem ve Skoronicích. Tento akt se uskutečnil v rámci V.sjezdu rodáků a přátel naší obce - rodáci, přátelé i ostatní hosté byli zváni formou pozvánek i místním rozhlasem. Slavnostní otevření přišlo zhlédnout překvapivé množství návštěvníků - téměř čtyři stovky zvídavců nahlíželo do nově zbudované knihovny, prohlíželo knižní fond a prošlo i místní muzeum. Knihovna má samostatný vchod, muzeum taktéž. Půjčovní doba v knihovně zůstává zachována, každý pátek v podvečer.


Rok 2003


V naší obci je občanům k dispozici už řadu let místní knihovna, která má od roku 2001 své místo v domečku čp. 56, kde je zároveň i muzeum. Od 1.ledna 2003 však Obec Skoronice v souladu s právními předpisy musela zřídit knihovnu jako organizační složku Obce Skoronice a knihovnice se tak stává zaměstnankyní Obce. Pro čtenáře se tím nemění vůbec nic. Půjčovní doba je v zimním období každý pátek od 17-19 hodin a přes léto je otevřeno od 19 do 21 hodin.


Rok 2011


Začíná se mezi občany hovořit o tom, že by bylo vhodné přemístit Obecní knihovnu do větších, důstojnějších prostor. Stávající "místnůstka" na čp. 56 je nevyhovující, jak z hlediska velikosti tak i z důvodů objevující se vlhkosti zdiva. Zastupitelstvo Obce Skoronice uvažuje o rekonstrukci bývalé budovy Základní školy a v prvním patře hodlá zřídit ze staré třídy prostory pro Obecní knihovnu.


Rok 2012


V průběhu roku 2011 proběhla v knihovně ve Skoronicích automatizace. Ta spočívá v rozšíření služeb pro čtenáře a v usnadnění a zkvalitnění práce knihovnice. Od konce srpna do listopadu zadaly Renáta Ticháčková čp.83, Kamila Grombířová čp.78 a Marie Půčková čp.19 všechny knížky, které knihovna vlastní. Z těchto údajů vznikl ON-LINE katalog, což je přehled všech knih, ve kterém se dá vyhledávat podle různých požadavků čtenáře, rozpůjčované tituly si čtenáři můžou rezervovat a zároveň si můžou zjistit i seznam knih, které mají momentálně půjčené. Katalog je přístupný z nových internetových stránek knihovny, které obsahují jak informace o knihovně, tak o knihách a autorech. Knihovnice má nyní možnost půjčovat pro čtenáře knihy ze všech knihoven, kde již automatizace proběhla, má lepší přehled o knihovním fondu i o nejvíce čtených knihách a autorech. Nákup nových knih tak může lépe odrážet zájmy i potřeby čtenářů. Čtenáři, kteří nechtějí nebo nemají možnost využívat počítač, si mohou v knihovně knihy půjčovat stejně jako před automatizací. Tato změna, kterou se Obec Skoronice přidala k převažující části automatizovaných knihoven jižní Moravy, si vyžádala i změnu v obsazení funkce místní knihovnice. Paní Ludmilu Hudcovou, která se o skoronskou knihovnu starala více než čtyřicet let a vychovala generace čtenářů, nahradila Renáta Ticháčková z čp.83. Přestože výměna knihovnice byla částí veřejnosti přijata s rozpaky, čtenářů v knihovně neubylo a především mladší generace vítá možnost získat kompletní informace o stavu knižního fondu i svého účtu z domova.